MVO Verklaring

 greenkey logo cmyk text new 2

MVO Verklaring:

Strandpaviljoen Beach Inn voldoet aan de volgende afspraken:

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn,
bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

IJmuiden, 22 oktober 2015