MVO Verklaring

 greenkey logo cmyk text new 2

MVO Verklaring:

Bij Strandpaviljoen Beach Inn zijn wij ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis m.b.t. MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en de overdracht van `deze kennis aan anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product
en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te   maken krijgen met verlies van inkomsten.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn,
bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

IJmuiden, 16 juni 2019